koniec historii

k

clarkowi blaise

coraz trudniej
o kwiatach i ptaszkach
coraz bardziej chropawo
pokracznie

coraz mniej
radości z miłości
coraz więcej wolności
i niewoli

więcej czasu
dla kolejnego proroka
który będzie się przechadzał
po szklistej chłodu tafli
wśród cieni oliwnego ogrodu

francis fukuyama
podzielił świat
na pierwszy i trzeci

idei nie próbuj uwodzić
jak kobiety
nawet w departamencie stanu
nawet w waszyngtonie
nawet w Ameryce

grudzień 1990

Ostatnie wpisy

Archiwa