*** (Bóg…)

*

Bóg
łamane przez
Honor
łamane przez
Ojczyzna
oto jak cię złamano
Polsko

sierpień 2020

Ostatnie wpisy

Archiwa