*** (a jeśli bóg…)

*

lotharowi h.

„a jeśli bóg nie dał ci rąk
wymyśl boga
i przeklnij go”

krwią swoją przez krew płynącą
wymyśl go
oczami których nie zdążyłeś mieć
wymyśl go
miejscem na usta nie rozciętym
wymyśl go
uszami które czujesz nie słysząc
wymyśl go
i skoro nie masz czasu i przeklinasz
wymyśl go
i brakiem rąk którym nie czujesz rąk
wymyśl go

krwią oczami ustami uszami czasem rękami
oczami ustami krwią uszami rękami czasem
ustami czasem rękami uszami oczami krwią
bogiem przeklnij boga i wymyśl go i
przeklnij i wymyśl i bądź

Ostatnie wpisy

Archiwa